Chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 10(05/11/2020)